Checkout

هشدار: برای استفاده از Wiloke Submission ، باید WebHook را برای هر دروازه پرداخت تنظیم کنید. با مراجعه به مستندات -> جستجو برای WebHook می توانید آموزش راه اندازی WebHook را پیدا کنید. این پیام پس از تغییر در حالت Live نشان داده نمی شود
شناسه برنامه الزامی است